Web destinada a majors de 18 anys

Llavors de marihuana

Privacitat- Philosopher Seeds

Índex

1. INFORMACIÓ GENERAL DE LA PÀGINA WEB
2. CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS SERVEIS
3. OBJECTE
4. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS
5. DECLARACIONS, DEURES I LIMITACIONS
6. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
7. VIOLACIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DE TERCERS
8. POLÍTICA D'ENLLAÇOS
9. EXONERACIONS DE RESPONSABILITAT I ACCÉS A la PÀGINA WEB PER PART DE MENORS DE 18 ANYS
10. RESERVA DE DRETS
11. CONDICIONS I TERMES DE LA COMPRA PHILOSOPHER SEEDS: COM PAGAR?
12. PREUS I IMPOSATS
13. TRANSPORT
14. DEVOLUCIONS
14.1 DEVOLUCIÓ DE LLAVORS: ESPECIFICITATS
15. GARANTIES
16. SOBRE LES LLAVORS DE CÀNNABIS
17. LLEI APLICABLE, JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA
18. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT1. INFORMACIÓ GENERAL DE LA PÀGINA WEB

De conformitat amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, comuniquem les dades d'informació general d'aquesta pàgina web:

Responsable: Diseminatium SL
NIF: B55155402
Nom de domini: www.philosopherseeds.com
Adreça: C/ Llevant, 32, Polígon Industrial Pont del Príncep (17469 Vilamalla - Girona)
Correu electrònic: info@philosopherseeds.com
Telèfon: (+34) 972 09 94 092. CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS SERVEIS

Aquest document estableix les condicions generals d'accés i utilització del lloc web https://www.philosopherseeds.com (des d'ara lloc web) que l'empresa Diseminatium S.L. ofereix als usuaris i les usuàries d'Internet.3. OBJECTE

L'objecte d'aquest lloc web és la venda a majors d'edat de llavors de cànnabis amb l'objecte de col·leccionisme.

També s'ofereix als usuaris i les usuàries registrats/des la possibilitat de subscripció a un butlletí de notícies que informa d'ofertes, novetats i notícies del sector.4. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

La utilització dels serveis i continguts del lloc web per part de l'usuari o l'usuària suposa i manifesta la seva adhesió i acceptació expressa dels termes recollits en aquestes condicions generals.5. DECLARACIONS, DEURES I LIMITACIONS

L'usuari o l'usuària declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a aquestes condicions generals i per utilitzar els serveis i adquirir productes d'aquesta web.

L'usuari o l'usuària reconeix i accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés a aquest lloc web i la utilització dels seus serveis i continguts es realitzen de forma lliure i conscient, sota la seva exclusiva reponsabilitat.

L'usuari o l'usuària es compromet a realitzar un ús adequat dels serveis i continguts d'aquest lloc web de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i les presents condicions generals.

Així mateix es compromet a no utilitzar aquests serveis i continguts per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra normativa de l'ordenament jurídic aplicable.

L'usuari o l'usuària es compromet a facilitar dades verídiques , exactes i completes en els formularis que se'ls requereixin.

L'usuari o l'usuària registrat/da ha de procurar mantenir actualitzada la informació del seu compte. Aquest lloc web es reserva el dret de cancel·lació dels comptes amb dades falses, inexactes o no operatives.

L'usuari o l'usuària registrat/da és el/la responsable únic/a de mantenir el secret de la seva contrasenya. També queden sota la seva responsabilitat les activitats realitzades des del seu compte.

L'usuari o l'usuària registrat/da ha de tancar la sessió en sortir d'aquest lloc web. Ha d'informar de manera immediata de l'ús no autoritzat de la seva contrasenya o el seu compte.

Únicament es permet descarregar material d'aquest lloc web per a ús personal si es respecten els drets d'autor, de marca i de la resta de drets de la propietat.

Està prohibit modificar, transmetre, distribuir, copiar o realitzar qualsevol altra utilització de la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web, incloent les imatges, amb propòsits públics i comercials.6. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts d'aquest lloc web (incloent, sense caràter limitatiu, icones, textos, logotips, fotografies, dades) són propietat de Diseminatium S.L., dels seus col·laboradors o proveïdors que subministren el catàleg i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual, industrial, de patents i marques.

Qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o finalitats comercials dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina web, queda expressament prohibit tret que s'obtingui el consentiment previ i exprés dels titulars dels drets.

Diseminatium S.L. és propietària de les següents marques registrades davant Oficina Espanyola de Patents i Marques:
- Philosopher Seeds®, nº exp. 3068384

La iconografia ha estat creada i dissenyada per Vanguart Estudi de Girona. Més informació en www.vanguartestudi.com

La compilació, és a dir, la selecció, ordenació i muntatge del contingut d'aquest lloc web és propietat exclusiva de Diseminatium S.L. i està protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, de patents i marques.

La modificació, enviament, distribució, còpia o qualsevol altra utilització de la totalitat o part del contingut i forma d'aquest lloc web amb els propòsits públics i comercials constitueix una infracció de la legislació vigent en Matèria de propietat intel·lectual, industrial, de patents i marques.7. VIOLACIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DE TERCERS

Donat el cas que qualsevol usuari, usuària o tercer/a consideri que algun dels continguts i productes del lloc web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà d'enviar una notificació a Diseminatium S.L. amb la següent informació:

- Dades personals del/la reclamant: nom i cognoms, direcció, telèfon de contacte i direcció de correu electrònic.

- Firma autèntica o equivalent i dades personals del titular o la titular dels drets de propietat suposadament infringits, o de la persona autoritzada per actuar per compte del titular o la titular dels drets de propietat suposadament infringits. La persona autoritzada haurà d'aportar el títol o crèdit de representació del titular o la titular dels drets de propietat suposadament infringits.

- Descripció detallada i completa dels continguts protegits pels drets de propietat suposadament infringits i la ubicació exacta dins del lloc web.

- Declaració expressa per part del /la reclamant de que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del titular o la titular dels drets de propietat suposadament infringits.

- Declaració expressa, clara i sota responsabilitat del/la reclamant de que la informació proporciponada en la notificació és exacta i la utilització d'algun dels continguts i productes del lloc web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, de patents o marques.

S'han de fer arribar aquestes dades a: info@philosopherseeds.com o a Diseminatium S.L., C/Llevant, 32 Pol. Ind. Pont del Príncep 17469 Vilamalla.8. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

Els usuaris o les usuàries que vulguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines d'aquest lloc web, hauran de complir les següents condicions:

- No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts d'aquest lloc web sense la prèvia i expressa autorització de Diseminatium S.L.

- No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatges, ni frames amb les pàgines d'aquest lloc web sense la prèvia i expressa autorització de Diseminatium S.L.

- No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines, serveis i/o continguts d'aquest lloc web.

- Excepte els signes que formin part del hipervíncle, la pàgina web en la qual s'estableixin, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Diseminatium S.L., tret que s'obtingui la seva prèvia i expressa autorització.

- L'establiment de l’hipervíncle no implicarà l'existència de relacions comercials entre Diseminatium S.L. i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi. Tampoc el coneixement ni acceptació per part de Diseminatium S.L. dels serveis i/o continguts que ofereixi aquest portal.

- Diseminatium S.L. no serà responsable dels serveis i/o continguts, ni de les informacions i/o manifestacions que es posin a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l’hipervíncle.

Aquest lloc web posa a la disposició de l'usuari o usuària connexions i enllaços a altres pàgines web gestionades i controlades per tercers.

La funció d'aquests enllaços és exclusivament per facilitar als usuaris i usuàries la cerca d'informació de continguts i serveis d'Internet sense que en cap cas es consideri un suggeriment, recomanació o invitació a visitar-los.

Diseminatium S.L. no comercialitza, dirigeix, controla, ni fa seus els continguts, serveis informacions i/o manifestacions que estan disponibles en aquestes pàgines web. Així com, tampoc es responsabilitza de forma directa, indirecta o subsidiària dels danys o perjudicis de tot tipus que poguessin derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitut, fiabilitat i utilitat d'aquests continguts i que resultin accessibles a través d'aquest lloc web.9. EXONERACIONS DE RESPONSABILITAT I ACCÉS A la PÀGINA WEB PER PART DE MENORS DE 18 ANYS

Aquest lloc web ha estat creat de bona fer per Diseminatium S.L. mb informació provinent de fonts internes i externes, d'obtenció legal. Tot i així, Diseminatium S.L. no garanteix la fiabilitat i utilitat dels continguts ni tampoc la seva veracitat i exactitud.

Aquest lloc web no accepta responsabilitat per danys i perjudicis de cap tipus derivats de la utilització dels continguts, serveis i productes per part dels usuaris o les usuàries.

Aquest lloc web no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en els continguts, que puguin produir alteracions en els equips dels usuaris i les usuàries o en els sistemes operatius, documents o fitxers electrònics que s'emmagatzemen en aquests equips. No s'accepten responsabilitats per danys i perjudicis causats per virus informàtics.

Aquest lloc web no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanents del seu servei ni la presència ininterrompuda en Internet.

Aquesta pàgina web i els continguts que emmagatzema es dirigeixen únicament a majors de 18 anys.

Diseminatium S.L. no es fa responsable en cas que un usuari i/o usuària menor de 18 anys aconsegueixi accedir als continguts d'aquest lloc web manifestant dades personals no veraces, inexactes o falsejant-los. No obstant això, si Diseminatium S.L. detecta l'existència d'un compte d'usuari que pogués pertànyer a una persona menor de 18 anys, es reserva el dret de posar-se en contacte amb l'usuari/a perquè acrediti la seva identitat facilitant còpia del seu DNI dins de les 48 hores següents. Aquesta documentació s'haurà d'enviar a info@philosopherseeds.com. Si l'usuari o la usuària en qüestió fes cas omís d'aquest requeriment, Diseminatium S.L. es reserva el dret de cancel·lar el seu compte d'usuari i impedir el seu accés al lloc web. Així mateix, si un/a usuari/a menor d'edat o a qui se li ha cancel·lat el compte hagués realitzat alguna comanda, Diseminatium S.L. es reserva el dret a anul·lar-ho abonant el seu import a través de la mateixa forma de pagament que va triar o un altre mètode que acordin ambdues parts.10. RESERVA DE DRETS

Aquest lloc web es reserva el dret d'efectuar modificacions, inclusions i supressions en els continguts i serveis que ofereix als usuaris i les usuàries sense previ avís i de forma unilateral.

Aquest lloc web es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals.

Qualsevol modificació o inclusió efectuada queda subjecta a aquestes condicions generals.VISA, Mastercard o Maestro. Us oferim el mitjà de pagament més segur, ja que està verificat per Visa i codificat a 128 bits. En el procés de compra, abans d'introduir qualsevol dada, us redirigim a la pàgina web de l'entitat bancària i és allí on s'introdueixen les dades de la targeta, realitzant-se l'intercanvi d'informació a la pàgina web d'aquesta i no la nostra. En cap cas philosopherseeds.com té accés a les vostres dades bancàries.

Les transaccions no autoritzades es poden deure al fet que la targeta no estigui habilitada per operar en entorn segur. El vostre banc us ho solucionarà ràpidament.

Acceptem el contra reemborsament per a comandes inferiors a 250 euros. Si la vostra comanda és superior a 250 euros, podeu pagar per transferència.

Aquesta opció de pagament comporta unes despeses afegides de 5.00 euros.

Bitcoin

Acceptem pagaments en aquest tipus de moneda virtual.

Transferencia

EL PAGAMENT DE TRANSFERÈNCIA POT TRIGAR DE 2 A 3 DIES LABORABLES.

Pots realitzar un ingrés o una transferència bancària directament al nostre compte. Les dades són els següents:

Has d'indicar el nombre de comanda en la referència, així com el teu nom i cognom

Entitat: BANKIA

Sucursal: Figueres (Spain)

Beneficiario: Diseminatium S.L.

IBAN: ES42 2038 9114 2760 0131 5330

BIC Code (Swift Code): CAHMESMMXXX

Una vegada rebut l'ingrés de l'import total de la comanda (comissions a càrrec del client) t'enviarem mail amb el nº de tracking per al seguiment en línia de la teva comanda.

En les comandes provinents de fora de la zona Euro, Diseminatium S.L. es reserva el dret de sol·licitar al client un import addicional equivalent al de la diferència econòmica produïda com a conseqüència del canvi de divises, o bé, a reduir els components de la comanda de forma equivalent a aquesta pèrdua.12. PREUS I IMPOSATS

Els preus dels productes en el carret de la compra inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) però no inclouen els ports. Aquests es calculen al moment de la tramitació de la comanda.

Les compres que realitzin persones físiques domiciliades en els Estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a l'IVA.

Les compres realitzades per les persones físiques o jurídiques residents en països no pertanyents a la Unió Europea estan exemptes del pagament de l'IVA.

Per tenir coneixement de les tarifes duaneres d'importació que s'apliquen en diferents països del món, es pot visitar la base de dades (http://madb.europa.eu) de la Direcció general de Comerç de la Comissió Europea (http://ec.europa.eu/trade/). Per realitzar les consultes s'ha d'indicar el codi TARIC corresponent (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp).13. TRANSPORT

Transport i enviament a domicili:

- Espanya Peninsular: El termini de lliurament és de 24h / 48h excepte festius.

- Espanya Illes Balears: Recepció de la comanda entre 48 i 72 h excepte festius.

- França Metropolitana : El termini de lliurament és de 3-4 dies hàbils.

- França (Còrsega): El termini de lliurament és de 5-10 dies hàbils.

- Europa Comunitària: Recepció de la comanda entre 3 i 5 dies hàbils.

- DOM-TOM: El termini de lliurament és de 15 a 20 dies hàbils.

- Resta del món: Recepció de la comanda entre 10 i 15 dies hàbils segons la zona.

Consultar preu de transport aquí


Transport en Punts de lliurament (comerços de proximitat)

- Aquest mètode d'enviament és vàlid sol per al transport de paquets de llavors i màxim 250 €.

- Aquest mètode d'enviament és vàlid sol a Espanya Peninsular, a França Metropolitana i Còrsega.

- Espanya Península: Recollida de la comanda en el punt de lliurament escollit als 4-8 dies hàbils des de la seva expedició.

- França Metropolitana: recollida en el punt de lliurament escollit de 4-8 dies hàbils a partir de la data de sortida de l'expedició.

- Per a l'opció contra reemborsament s'afegiran 5,00 € al cost total de la comanda.

- No es fan lliuraments en apartats de correus.

Una vegada rebut el pagament us enviarem un mail amb el vostre nº d'expedició per al seu seguiment en línia. Per a les comandes rebudes el divendres, dissabte o diumenge el nombre d'expedició s'enviarà entre dilluns i dimarts.

En cas de no poder complir el termini de lliurament, Philosopher Seeds avisa als seus clients i a les seves clientes, informant del motiu que provoca la demora i proposa solucions alternatives.

Consultar preu de transport aquí

Philosopher Seeds no assumeix responsabilitats sobre les demores causades pels serveis duaners dels països de recepció o circulació de les mercaderies.14. DEVOLUCIONS

En cas d'error disposes d'un termini de 72 hores des de la recepció de la comanda per efectuar les reclamacions pertinents, enviant un mail a info@philosopherseeds.com.

Una vegada finalitzat aquest termini entendrem que la recepció de la mercaderia ha estat satisfactòria.

Pots cursar la devolució en un termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda, enviant un mail a info@philosopherseeds.com o, si ho prefereixes, emplenant el formulari de desistiment que adjuntem en este enlace i fent-nos-ho arribar per correu postal o electrònic. En 24 h rebràs totes les instruccions per fer-la efectiva. Aquest és el sistema més pràctic.

Recorda que has d'acompanyar la teva comanda amb una còpia de l'albarà de compra, o de factura simplificada.

En el cas d'enviaments internacionals també s'ha d'indicar el nombre de seguiment de la comanda ("tracking number") assignat per la companyia de transports.

No s'admetran reclamacions després de 3 mesos des de la data de la compra.

Atenem les devolucions de forma preferencial.

Diseminatium S.L. reemborsarà l'import que hagués rebut del/a usuari/a mitjançant el mateix mètode de pagament que aquest hagués seleccionat durant el procés de compra, excepte en els casos de contra reemborso, que es farà mitjançant transferència bancària al compte del client (o un altre mètode que acordin ambdues parts); i dins d'un termini de 14 dies naturals des que el/a usuari/a faig informat de la decisió de desistiment. El client també té la possibilitat d'aconseguir un val pel mateix import que el de la seva compra, que podrà canviar en un termini de 6 mesos a explicar des de la seva recepció.14.1 DEVOLUCIÓ DE LLAVORS: ESPECIFICITATS

Les llavors de Cànnabis Sativa només poden germinar-se en determinats països que ho permetin o en les condicions que la llei ho autoritzi.

Les reclamacions per llavors no germinades s'acceptessin sempre que el banc de llavors accepti la seva devolució i rebem degudament emplenat el formulari de reclamació. És necessari conservar el paquet original per a la seva reclamació.

És responsabilitat del client informar-se sobre la llei del seu país i actuar d'acord amb ella.

No atenem reclamacions de plantes hermafrodites a causa de la impossibilitat de saber si l'origen d'aquest hermafroditisme ha estat provocat per les condicions de cultiu o per causes genètiques.

No s'admetran reclamacions de les llavors de la secció de "Regals".

No s'admetran reclamacions per una quantitat de llavors inferior o igual al 20% del contingut del paquet.

Philosopherseeds.com no es farà responsable en cap concepte dels enviaments confiscats per Duanes o entitats similars. Contacti amb els organismes del seu país per ampliar informació.15. GARANTIES

D'acord amb la normativa vigent del Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 Novembre, tindran una garantia de 2 anys aquells productes de naturalesa duradora no susceptibles de caducar.

Per a aquells productes que incloguin una data de caducitat o un consum preferent, la garantia serà fins avui indicada, amb un màxim de 2 anys des del dia de la compra.

Passats els primers 6 mesos fins als 2 anys serà necessari un peritatge del producte per comprovar que la fallada és d'origen i no a causa d'un mal ús.

No entraran en garantia aquells productes espatllats a causa de cops, negligències o manipulacions indegudes, així com materials gastats per un ús normal.

Si fos necessària la substitució del producte, aquest no ampliarà la garantia, sinó que assumirà els mateixos termes que el primer producte lliurat.

Pots cursar la garantia, enviant un e-mail a info@philosopherseeds.com, en 24 h rebràs totes les instruccions per tramitar-la.16. SOBRE LES LLAVORS DE CÀNNABIS

La Convenció Única de 1961 sobre Estupefaents, esmenada pel Protocol de 1972 , ratificada per l'Estat espanyol, preveu la fiscalització de les sumitats, florits o amb fruit, de la planta de cànnabis, així com la resina obtinguda de la planta de cànnabis , però exclou expressament les llavors.

A l'Estat espanyol la venda de llavors no és constitutiva de delicte si el seu cultiu no està destinat al tràfic. Diseminatium S.L. només ven llavors de cànnabis per al cultiu destinat al propi consum en aquells països en què este cultiu no sigui constitutiu de delicte , o per a l'estudi o col·leccionisme.

És deure dels usuari/usuària conèixer les lleis vigents en els seus països de residència en matèria de cànnabis. Diseminatium S.L. no vol induir a ningú perquè actuï contra la llei vigent en qualsevol país.

L'usuari/usuària del web es compromet a no utilitzar els serveis i continguts de la mateixa per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte , i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra normativa de l'ordenament jurídic aplicable.

Diseminatium S.L. no accepta cap responsabilitat derivada del mal ús de les llavors que comercialitza.

Diseminatium S.L. no és responsable dels usos il·legals que tercers puguin fer del nostre producte.

Diseminatium S.L. anima els seus usuaris/usuàries perquè actuïn amb responsabilitat.17. LLEI APLICABLE, JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA

Aquestes condicions generals es regeixen per les lleis vigents en l'Estat espanyol.

Diseminatium S.L. i l'usuari o l'usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Figueres per qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals d'aquest lloc web.

Així mateix, informem els usuaris que poden resoldre els seus conflictes amb Diseminatium S.L. mitjançant la plataforma europea de resolució de litigis en línia a la qual es pot accedir a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Descarregar informació i documentació sobre el dret de desistiment18. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La possessió de llavors de cànnabis a Espanya no és constitutiva de delicte (Convenció de Viena de 1961). El cultiu de cànnabis pot ser objecte de sancions administratives i penals (Art. 25.1 de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana i Art. 368 del Codi Penal). A Espanya és LEGAL la compra d'aquestes llavors, amb finalitats de col·leccionisme o per recerca agrícola, així com a Irlanda, Anglaterra, Escòcia, Holanda, Bèlgica, Suïssa, Àustria, Polònia, Rússia, Itàlia i Japó.

Enviem totes les nostres llavors amb la restricció de què no siguin utilitzades per tercers contra la llei, el Comerç no proposa induir a ningú a actuar contra la llei. Amb això assenyalem explícitament que qualsevol que compri les nostres llavors és responsable dels seus futurs actes. Si són utilitzades per a consum humà, serà sempre sota la responsabilitat única del comprador i sobre aquest fet l'empresa declina tota possible responsabilitat.

Per desgràcia, la regulació i l'exportació en relació a les llavors de marihuana, varien d'un país a un altre sovint. Per aquesta raó t'aconsellem encaridament que demanis informació sobre la regulació que s'aplica al teu país i compleixis la llei.

Queda prohibida la compra d'aquests productes des dels països on les llavors de marihuana estan prohibides per la llei, per exemple: EUA, Canadà, Austràlia, Alemanya i els països asiàtics o qualsevol altre país on la possessió de llavors de marihuana sigui il·legal. No es realitzaran de cap manera enviaments de llavors a aquests països.

No obstant això, si un comprador d'un País dels no citats anteriorment compra irresponsablement algun d'aquests productes sense prèviament haver-se informat sobre les lleis locals referents a això, l'empresa declina tota responsabilitat sobre possibles problemes legals implicats i no realitzarà reemborsaments per materials paralitzats o rebutjats per les duanes en el compliment del seu deure.

Demanem el teu compromís i responsabilitat.

Ús de cookies
Utilizem cookies pròpies y de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts d'interés. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostre política de cookies.