Condicions i termes de compra - Philosopher Seeds

Índex

1. Informació general de la pàgina web
2. Condicions generals d'accés i utilització dels serveis
3. Objecte
4. Acceptació de les condicions generals
5. Declaracions, deures i limitacions
6. Drets de propietat industrial i intel·lectual
7. Violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers
8. Política d'enllaços
9. Exoneracions de responsabilitat i accés a la pàgina web per part de menors de 18 anys
10. Reserva de drets
11. Condicions i termes de la compra -Philosopher Seeds: com pagar?
12. Preus i impostos
13. Transport
14. Devolucions
14.1 Devolució de llavors: especificitats
15. Garanties
16. L'assumpte de la venda de llavors de cànnabis
17. Llei aplicable, jurisdicció i resolució de conflictes en línia
18. Limitació de responsabilitat
1. Informació general de la pàgina web

De conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic, comuniquem les dades d'informació general d'aquesta pàgina web:

Responsable: Diseminatium, SL
NIF: B55155402
Nom de domini: www.philosopherseeds.com
Direcció: C/ Llevant, 32, Polígon Industrial Pont del Príncep (17469 Vilamalla - Girona)
Correu electrònic: info@philosopherseeds.com
Teléfono: (+34) 972 09 94 09

  • Dades d'inscripció de registre: Tom 1659, Llibre 0, Foli 186 Registre Mercantil de Girona.2. Condicions generals d'accés i utilització dels serveis

Aquest document estableix les condicions generals d'accés i utilització de la web https://www.philosopherseeds.com (des d'ara “lloc web”) que l'empresa Diseminatium S.L. ofereix als usuaris i les usuàries d'Internet.3. Objecte

L'objecte d'aquest lloc web és la venda a majors d'edat, de material de jardineria i il·luminació per a cultius i d'articles específics del món del cànnabis.

També s'ofereix als usuaris i les usuàries registrats/registrades la possibilitat de subscripció a un butlletí de notícies que informa ofertes, novetats i notícies del sector.4. Acceptació de les condicions generals

La utilització dels serveis i continguts del lloc web per part de l'usuari o la usuària suposa i manifesta la seva adhesió i acceptació expressa dels termes recollits en aquestes condicions generals.5. Declaracions, deures i limitacions

L'usuari o la usuària declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a aquestes condicions generals i per utilitzar els serveis i adquirir productes d'aquesta web.

L'usuari o la usuària reconeix i accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés a aquest lloc web i la utilització dels seus serveis i continguts es realitzen de forma lliure i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari o la usuària es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts d'aquest lloc web de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, i les presents condicions generals.

Així mateix es compromet a no utilitzar aquests serveis i continguts per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra normativa de l'ordenament jurídic aplicable.

L'usuari o la usuària es compromet a facilitar dades verídiques, exactes i completes en els formularis que se'ls requereixin.

L'usuari o la usuària registrat/registrada ha de procurar mantenir actualitzada la informació del seu compte. Aquest lloc web es reserva el dret de cancel·lació de comptes amb dades falses, inexactes o no operatives.

L'usuari o la usuària registrat/registrada és el/la únic/a responsable de mantenir el secret de la seva contrasenya. També queden sota la seva responsabilitat les activitats realitzades des del seu compte.

L'usuari o la usuària registrat/registrada ha de tancar la sessió en sortir d'aquest lloc web, ha d'informar de manera immediata de l'ús no autoritzat de la seva contrasenya o el seu compte.

únicament es permet descarregar material d'aquest lloc web per a ús personal si es respecten els drets d'autor, de marca i de la resta de drets de propietat industrial i intel·lectual.

Està prohibit modificar, transmetre, distribuir, copiar o realitzar qualsevol altra utilització de la totalitat o part del contingut d'aquest lloc web, incloses les imatges, amb propòsits públics i comercials.6. Drets de propietat industrial i intel·lectual

Els continguts d'aquest lloc web (inclosos, sense caràcter limitador, icones, textos, logotips, fotografies, dades) són propietat de Diseminatium S.L., dels seus col·laboradors o proveÏdors que subministren el catàleg i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual, industrial, de patents i marques.

Qualsevol transmissió, comunicació pública, distribució, reproducció, posada a disposició o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o finalitats comercials dels continguts emmagatzemats en aquesta pàgina web, queda expressament prohibida llevat que s'obtingui el consentiment previ i exprés dels titulars dels drets.

Diseminatium S.L. és propietària de les següents marques registrades davant Oficina Espanyola de Patents i Marques:
- Philosopher Seeds®, nº exp. 3068384

La iconografia ha estat creada i dissenyada per l'estudi Vanguart Estudi de Girona. Més informació a http://www.vanguartestudi.com

La compilació, és a dir, la selecció, ordenació i muntatge del contingut d'aquest lloc web és propietat exclusiva d'Diseminatium S.L. i està protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual, industrial, de patents i marques.

La modificació, enviament, distribució, còpia o qualsevol altra utilització de la totalitat o part del contingut i forma d'aquest lloc web amb els propòsits públics i comercials constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, industrial, de patents i marques.7. Violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers

En el cas que qualsevol usuari, usuària o tercer/tercera consideri que algun dels continguts i productes del lloc web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual o industrial, haurà d'enviar una notificació a Diseminatium S.L. amb la següent informació:

- Dades personals del/de la reclamant: nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

- Signatura autèntica o equivalent i dades personals del titular o la titular dels drets de propietat suposadament infringits, o de la persona autoritzada per actuar en el compte del titular o la titular dels drets de propietat suposadament infringits. La persona autoritzada haurà d'aportar el títol o acreditació de representació del titular o la titular dels drets de propietat suposadament infringits.

- Descripció detallada i completa dels continguts protegits pels drets de propietat suposadament infringits, la ubicació exacta dins del lloc web i aportació de la documentació acreditativa.

- Declaració expressa per part del/de la reclamant que la utilització dels continguts s'ha realitzat sense el consentiment del/de la titular dels drets de propietat suposadament infringits.

- Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del/de la reclamant que la informació proporcionada a la notificació és exacta i la utilització d'algun dels continguts i productes del lloc web vulnera els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, de patents o marques.

S'han de fer arribar aquestes dades a: info@philosopherseeds.com o a Diseminatium S.L., C/Llevant, 32 Pol. Ind. Pont del Príncep 17469 Vilamalla.8. Política d'enllaços

Els usuaris o les usuàries que vulguin realitzar o realitzin un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre portal d'Internet a qualsevol de les pàgines d'aquest lloc web, han de complir les següents condicions:

- No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts d'aquest lloc web sense la prèvia i expressa autorització d'Diseminatium S.L.

- No s'establiran deep-links, ni enllaços IMG o d'imatges, ni frames amb les pàgines d'aquest lloc web sense la prèvia i expressa autorització d'Diseminatium S.L.

- No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines, serveis i / o continguts d'aquest lloc web;

- Llevat dels signes que formin part de l'hipervincle, la pàgina web en la qual s'estableixin no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Diseminatium S.L., tret que s'obtingui la prèvia i expressa autorització;

- L'establiment d'un hipervincle no implicarà l'existència de relacions comercials entre Diseminatium S.L. i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi. Tampoc el coneixement ni l'acceptació per part d'Diseminatium S.L. dels serveis i/o continguts que ofereixi aquest portal.

- Diseminatium S.L. no serà responsable dels serveis i / o continguts, ni de les informacions i / o manifestacions que es posin a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hipervincle.

Aquest lloc web posa a disposició de l'usuari o usuària connexions i enllaços a altres pàgines web gestionades i controlades per tercers.

La funció d'aquests enllaços és exclusivament de facilitar als usuaris i usuàries la recerca d'informació de continguts i serveis d'Internet sense que en cap cas es consideri un suggeriment, recomanació o invitació a visitar-los.

Diseminatium S.L. no comercialitza, dirigeix, controla, ni fa seus els continguts, serveis, informacions i / o manifestacions que estan disponibles en aquestes pàgines web. Així mateix, tampoc es responsabilitza de forma directa, indirecta o subsidiària dels danys o perjudicis de cap mena que puguin derivar de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat d'aquests continguts i que resultin accessibles a través d'aquest lloc web.9. Exoneracions de responsabilitat i accés a la pàgina web per part de menors de 18 anys

Aquest lloc web ha estat creat de bona fe per Diseminatium S.L. amb informació provinent de fonts internes i externes, d'obtenció legal. Malgrat tot, Diseminatium S.L. no garanteix la fiabilitat i utilitat dels continguts ni tampoc la seva veracitat i exactitud.

Aquest lloc web no accepta responsabilitats per danys i perjudicis de cap tipus derivats de la utilització dels continguts, serveis i productes per part dels usuaris o les usuàries.

Aquest lloc web no controla ni garanteix l'absència de virus informàtics en els continguts, que poden produir alteracions en els equips dels usuaris i les usuàries o en els sistemes operatius, documents o fitxers electrònics que s'emmagatzemen en aquests equips. No s'accepten responsabilitats per danys i perjudicis causats per virus informàtics.

Aquest lloc web no garanteix la disponibilitat i continuïtat permanents del seu servei ni la presència ininterrompuda a Internet.

Aquesta pàgina web i els continguts que emmagatzema s'adrecen únicament i exclusivament a majors de 18 anys.

Diseminatium S.L. no es fa responsable en cas que un usuari i/o usuària menor de 18 anys aconsegueixi accedir als continguts d'aquest lloc web manifestant dades personals no verídiques, inexactes o falsejades. No obstant, si Diseminatium S.L. detecta l'existència d'un compte d'usuari que pogués pertànyer a una persona menor de 18 anys, es reserva el dret de posar-se en contacte amb aquest usuari/usuària perquè acrediti la seva identitat facilitant còpia del seu DNI dins de les 48 hores següents. Aquesta documentació s'haurà d'enviar a info@philosopherseeds.com Si l'usuari o la usuària en qüestió fes cas omís d'aquest requeriment, Diseminatium S.L. es reserva el dret de cancel·lar el seu compte d'usuari i impedir el seu accés al lloc web. Així mateix, si un/una usuari/usuària menor d'edat o a qui se li ha cancel·lat el compte hagués fet alguna comanda, Diseminatium S.L. es reserva el dret d'anul·lar-la abonant el seu import a través de la mateixa forma de pagament que va triar o un altre mètode que acordin ambdues parts.10. Reserva de drets

Aquest lloc web es reserva el dret d'efectuar modificacions, inclusions i supressions en els continguts i serveis que ofereix als usuaris i les usuàries sense previ avís i de forma unilateral.

Aquest lloc web es reserva el dret a modificar aquestes condicions generals.

Qualsevol modificació o inclusió efectuada queda subjecta a aquestes condicions generals.11. Condicions i termes de la compra Philosopher Seeds: com pagar?

Targeta de crèdit
VISA, Mastercard o Maestro, així com qualsevol targeta de dèbit. En el procés de compra, sol•licitem les dades de la targeta de crèdit/dèbit per poder processar el pagament a través del nostre TPV.

Les transaccions no autoritzades es poden deure al fet que la targeta no estigui habilitada per operar en entorn segur. El vostre banc us ho solucionarà ràpidament.

Contra reemborsament vàlid per a Espanya i França.

Acceptem el contra reemborsament per comandes inferiors a 250 euros. Si la vostra comanda és superior a 250 euros podeu pagar amb targeta bancària o per transferència.

Aquesta opció de pagament comporta unes despeses afegides de 5.00 euros.

Transferència

EL PAGAMENT DE TRANSFERèNCIA POT TRIGAR DE 2 A 3 DIES FEINERS.

Podeu realitzar un ingrés o una transferència bancària directament al nostre compte. Les dades són les següents:

Heu d'indicar el número de comanda en la referència, així com el vostre nom i cognom

Entitat: CAIXABANC

Sucursal: Figueres (Spain)

Beneficiari: Diseminatium S.L.

IBAN: ES56 2100 5215 2813 0075 8483

BIC Code (Swift Code): CAIXEBBXXX

 

Un cop rebut l'ingrés de l'import total de la comanda (comissions a càrrec del client) us enviarem mail amb el nº de tracking pel seguiment en línia de la vostra comanda.

A les comandes provinents de fora de la zona euro, Philosopher Seeds es reserva el dret de sol·licitar al client un import addicional equivalent al de la diferència econòmica produïda com a conseqüència del canvi de divises, o bé, a reduir els components de la comanda de forma equivalent a aquesta pèrdua.12. Preus i impostos

Els preus dels productes en el cistella de la compra inclouen els impostos, si n'hi ha, però no inclouen els ports. Aquests es calculen en el moment de la tramitació de la comanda.

Les compres que realitzin persones físiques domiciliades als Estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a l'IVA del seu país.

Per tenir coneixement de les tarifes duaneres d'importació que s'apliquen en diferents països del món, es pot visitar la base de dades (http://madb.europa.eu) de la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea (http://ec.europa.eu/trade/). Per a realitzar les consultes s'ha d'indicar el codi TARIC corresponent (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp).13. Transport

Transport Enviament a Domicili:

- Espanya Peninsular: El termini de lliurament és de 24h/48h excepte festius.

- Espanya Illes Balears: El termini de lliurament és entre 48 i 72 h excepte festius.

- França Metropolitana: El termini de lliurament és de 3-4 dies excepte festius.

- França Córcega: El termini de lliurament és de 5-10 dies excepte festius.

- Europa Comunitària: El termini de lliurament és entre 3 i 5 dies excepte festius.

- Resta del món: Recepció de la comanda entre 15 i 20 dies excepte festius segons la zona.

Consultar preu del transport aquí

 

Transport en Punts de lliurament (comerços de proximitat):

- Aquest mètode d'enviament és vàlid només per al transport de paquets de llavors i màxim 250€.

- Aquest mètode d'enviament és vàlid només a Espanya Peninsular, a França Metropolitana i Còrsega.

- Espanya Península: Recollida de la comanda en el punt de lliurament escollit als 4-8 dies hàbils des de la seva expedició.

- França Metropolitana: recollida en el punt de lliurament escollit de 4-8 dies hàbils a partir de la data de sortida de l'expedició.

- Per a l'opció contra reemborsament s'afegiran 5,00€ al cost total de la comanda.

- No es fan entregues en apartats de correus.

Un cop rebut el pagament us enviarem un mail amb el vostre nº d'expedició pel seu seguiment en línia. Per les comandes rebudes el divendres, dissabte o diumenge el número d'expedició s'enviarà entre dilluns i dimarts.

En cas de no poder complir el plaç d'entrega, Philosopher Seeds avisa als seus clients i a les seves clientes, informant del motiu que provoca la demora i proposa solucions alternatives.

Consultar preu del transport aquí

Philosopher Seeds no assumeix responsabilitats sobre les demores causades pels serveis duaners dels països de recepció o circulació de les mercaderies.14. Devolucions

Important: les comandes que ja han entrat en el procés de preparació per a enviament no poden ser modificades ni cancel·lades.

En cas d'error disposes d'un plaç de 72 hores des de la recepció de la comanda per efectuar les reclamacions pertinents enviant un email a info@philosopherseeds.com.

Un cop finalitzat el plaç entendrem que la recepció de la mercaderia ha sigut satisfactòria.

Podeu cursar la devolució en un termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda, enviant un mail a info@philosopherseeds.com o, si ho preferiu, emplenant el formulari de desistiment que adjuntem en aquest enllaç i fent-lo arribar per correu postal o electrònic. En 24h rebreu totes les instruccions per a fer-la efectiva. Aquest és el sistema més pràctic.

Recordeu que heu d'acompanyar la vostra comanda amb una còpia de l'albarà de compra, o de factura simplicada.

En el cas d'enviaments internacionals també s'ha d'indicar el nombre de seguiment de la comanda (“tracking number”) assignat per la companyia de transports.

No atendrem devolucions de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (com ara olis, cosmètics, productes alimentaris, etc.).

No atendrem devolucions de béns i / o productes precintats (com per exemple, vaporitzadors, adobs, etc.).

No atendrem devolucions de béns susceptibles de barrejar-se amb altres productes (com per exemple, els filtres d'osmosi).

No s'admetran segones reclamacions.

No s'admetran reclamacions passats 3 mesos des de la data de la compra.

No s'admetran reclamacions de la secció de Regals.

Atenem les devolucions de forma preferencial.

Diseminatium S.L. reemborsarà l'import que hagués rebut del/de la usuari /usuària mitjançant el mateix mètode de pagament que aquest hagués seleccionat durant el procés de compra, excepte en els casos de contra reemborsament, que es farà mitjançant transferència bancària al compte del client (o un altre mètode que acordin ambdues parts); i dins d'un termini de 14 dies naturals des que el / la usuari /usuària hagi informat de la decisió de desistiment. El client també té la possibilitat d'aconseguir un val pel mateix import que el de la seva compra, que podrà bescanviar en un termini de 6 mesos a comptar des de la recepció.14.1 Devolució de llavors: especificitats

Les llavors de Cànnabis Sativa només poden germinar en determinats països que ho permetin o en les condicions que la llei ho autoritzi.

Les reclamacions per llavors no germinades s'acceptaran sempre que el banc de llavors accepti la seva devolució i rebem degudament emplenat el formulari de reclamació. Cal conservar el paquet original per a la seva reclamació.

és responsabilitat del client informar-se sobre la llei del seu país i actuar d'acord amb ella.

No atenem reclamacions de plantes hermafrodites a causa de la impossibilitat de saber si l'origen d'aquest hermafroditisme ha estat provocat per les condicions de cultiu o per causes genètiques.

No s'admetran reclamacions de les llavors de la secció de “Regals”.

No s'admetran reclamacions per una quantitat de llavors inferior o igual al 20% del contingut del paquet.

philosopherseeds.com no es farà responsable en cap concepte de les trameses confiscades per Duanes o entitats similars. Contacti amb els organismes del seu país per ampliar informació.15. Garanties

D'acord amb la normativa vigent del Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 Novembre, tindran 2 anys de garantia aquells productes de naturalesa duradera no susceptibles de caducar.

Per aquells productes que incorporin una data de caducitat o un consum preferent, la garantia serà fins a la data indicada, amb un màxim de 2 anys des de el dia de la compra.

Passats els primers 6 mesos fins als 2 anys serà necessari un peritatge del producte per comprovar que el problema és d'origen i no a causa d'un mal ús.

No entraran en garantia aquells productes fets malbé a causa de cops, negligències o manipulacions indegudes, així com materials gastats per un ús normal.

Si fos necessària la substitució del producte, aquest no ampliarà la seva garantia, sinó que assumirà els mateixos termes que el primer producte entregat.

Pots cursar la garantia, enviant un email a info@philosopherseeds.com, en 24h rebràs totes les instruccions per tramitar-la.16. L'assumpte de la venda de llavors de cànnabis

La Convenció única de 1961 sobre Estupefaents, esmenada pel Protocol de 1972, ratificada per l'Estat espanyol, preveu la fiscalització de les summitats, florits o amb fruit, de la planta de cànnabis, així com la resina obtinguda de la planta de cànnabis, però exclou expressament les llavors.

A l'Estat espanyol la venda de llavors no és constitutiva de delicte si el seu cultiu no està destinat al tràfic. Diseminatium S.L. només ven llavors de cànnabis per al cultiu destinat al propi consum en aquells països en què aquest cultiu no sigui constitutiu de delicte, o per a l'estudi o col·leccionisme.

És deure dels usuaris/usuàries conèixer les lleis vigents en els seus paÏsos de residència en matèria de cànnabis. Diseminatium S.L. no vol induir a ningú a que actuÏ contra la llei vigent a cap país.

L'usuari / usuària de la web es compromet a no utilitzar els serveis i continguts de la mateixa per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra normativa de l'ordenament jurídic aplicable.

Diseminatium S.L. no accepta cap responsabilitat derivada del mal ús de les llavors que comercialitza.

Diseminatium S.L. no és responsable dels usos il·legals que tercers puguin fer del nostre producte.

Diseminatium S.L. anima els seus usuaris/usuàries a que actuÏn amb responsabilitat.17. Llei aplicable, jurisdicció i resolució de conflictes en línia

Aquestes condicions generals es regeixen per les lleis vigents a l'Estat espanyol.

Diseminatium S.L. i l'usuari o la usuària, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur es sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Figueres per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes condicions generals i les condicions particulars definides en l'apartat -Sistema de pagament- d'aquest lloc web.

Així mateix, informem als / les usuaris /usuàries que poden resoldre els seus conflictes amb Diseminatium S.L. mitjançant la plataforma europea de resolució de litigis en línia a la qual es pot accedir a través del següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Descarregar informació i documentació sobre el dret de desistiment18. Limitació de responsabilitat

La possessió de llavors de cànnabis a Espanya no és constitutiva de delicte (Convenció de Viena de 1961). El cultiu de cànnabis pot ser objecte de sancions administratives i penals (Art. 25.1 de la Llei Orgànica de Protecció de la Seguretat Ciutadana i Art. 368 del Codi Penal). A Espanya és LEGAL la compra d'aquestes llavors, amb finalitats de col·leccionisme o per recerca agrícola, així com a Irlanda, Anglaterra, Escòcia, Holanda, Bèlgica, Suïssa, Àustria, Polònia, Rússia, Itàlia i Japó.

Enviem totes les nostres llavors amb la restricció de què no siguin utilitzades per tercers contra la llei, el Comerç no proposa induir a ningú a actuar contra la llei. Amb això assenyalem explícitament que qualsevol que compri les nostres llavors és responsable dels seus futurs actes. Si són utilitzades per a consum humà, serà sempre sota la responsabilitat única del comprador i sobre aquest fet l'empresa declina tota possible responsabilitat.

Per desgràcia, la regulació i l'exportació en relació a les llavors de marihuana, varien d'un país a un altre sovint. Per aquesta raó t'aconsellem encaridament que demanis informació sobre la regulació que s'aplica al teu país i compleixis la llei.

Queda prohibida la compra d'aquests productes des dels països on les llavors de marihuana estan prohibides per la llei, per exemple: EUA, Canadà, Austràlia, Alemanya i els països asiàtics o qualsevol altre país on la possessió de llavors de marihuana sigui il·legal. No es realitzaran de cap manera enviaments de llavors a aquests països.

No obstant això, si un comprador d'un País dels no citats anteriorment compra irresponsablement algun d'aquests productes sense prèviament haver-se informat sobre les lleis locals referents a això, l'empresa declina tota responsabilitat sobre possibles problemes legals implicats i no realitzarà reemborsaments per materials paralitzats o rebutjats per les duanes en el compliment del seu deure.

Demanem el teu compromís i responsabilitat.

(+34) 972 099 409
(+34) 972 099 409
keyboard_arrow_up