Preparar un bon substrat orgànic per marihuana

Preparar un bon substrat biològic o Super Soil pel cultiu de marihuana interior o exterior és una qüestió recurrent i, amb aquest post tractarem d'ajudar-vos a realitzar la vostra propia barreja. Aquesta opció de cultiu proporciona sens dubte la millor qualitat de marihuana que poguem collir. Permet que els terpens no es vegin alterats per gustos provinents d'adobs, en alguns casos massa agressius.

Barreja de terra orgànica per marihuana recomanada per Philosopher Seeds

L'equip de Philosopher Seeds treballa amb tot tipus de substrats i sistemes de cultiu per realitzar proves de cultiu, però a l'hora de fer seleccions genètiques per determinar quines seran les properes varietats que entraran a catàleg, tots ens decantem per utilitzar una barreja de terra i esmena que tot seguit detallarem. Per 100 litres de substrat:

 • 70 litres de substrat tipus light mix
 • 20 litres de humus de llombriu (millora el substrat en molts aspectes)
 • 5 itres de fibra de coco (aireja el substrat i reté aigua)
 • 5 litres de perlita (aireja el subtrat i reté l'aigua)
 • 200 grams de Nutrihemp (afavoreix bàsicament el creixement)
 • 450 gr. de Bacto Force (millora la terra de cultiu en afegir-li bacteris beneficiosos, enzims i fongs útils)
 • 1.5 Kg de guano de ratpenat en pols (afavoreix l'arrelament)

Si fem servir testos grans, hi ha qui opta per posar-hi al fons una capa de boles d'arlita o pouzzolanes per millorar-ne el drenatge. Si necessitem una quantitat de substrat menor de 100 litres, serà fàcil calcular els percentatges de cada element per realitzar la quantitat desitjada. Generalment, els substrats tipus light mix adaptats al cultiu de marihuana, ja porten incorporats fibra de coco i perlita, així que seria opcional afegir-ne. Si decidíssim prescindir-ne, es reemplaçaria per un 10% més d'humus de llombriu.

Aquesta barreja de terra per marihuana és tan completa, que no cal afegir cap altre tipus d'abonament durant tot el cultiu. Només regarem amb aigua. Algunes varietats satives, com Spicy CBD / SuperJuani, necessiten augmentar lleugerament la dosis de Nutrihemp per no tornar-se grogues a meitat de floració per falta de nitrogen. Si l'aigua que fem servir té un pH apte pel cultiu de marihuana a terra o proper, no caldria ni tansols controlar-lo. En definitiva, aquesta barreja de terra facilita molt el cultiu al no tenir que estar tan pendent d'afegir un o altre producte durant les diferents etapes de la planta.

Nutrició de les plantes de marihuana a cultius orgànics

Els cultius de marihuana es poden realitzar de forma completament orgànica. L'estratègia principal per nudrir les plantes als sistemes agraris ecològics, és la conservació i manteniment de la fertilitat del substrat, que depén de l'aport i el contingut de matèria orgànica als mateixos. Per mantindre els microorganismes vius a terra durant tot el cultiu, és important que el substrat no s'assequi mai massa. Les varietats de Philosopher Seeds s'adapten perfectament als métodes de l'agricultura ecològica, i poden transmetre així tot el seu potencial organolèptic, com la marihuana Sweet Love amb matiços cítrics i terrosos molt marcats.

Cultiu en Super Soil
Marihuana Sweet Love cultivada amb substrat orgànic

Les tècniques utilitzades i l'enfoc realitzat a la nutrició orgànica de les plantes de marihuana, és radicalment oposat a les pràctiques realitzades a l'agricultura convencional. Coneixem que a l'agricultura convencional, l'objectiu principal és aconseguir una alimentació ràpida i directa utilitzant principalment fertilitzants minerals solubles. Per contra, l'alimentació orgànica nudreix les plantes indirectament, aportant aliment als microorganismes del substrat amb materia orgànica.

La matèria orgànica al substrat genera el desenvolupament d'un gran nombre d'organismes que permeten la descomposició d'aquesta, garantint així l'aport continu de nutrients durant tot el cicle vital de la planta. A més, la matèria orgànica millora la qualitat del substrat i la seva estructura, facilitant una millor penetració de l'aigua, l'oxigenació del medi i aumentant la capacitat del terra de retenir nutrients.

Components base del substrat per marihuana

La base de l'èxit als cultius de marihuana orgànics es basa en preparar una bona barreja de components base convinat amb aport de nutrients orgànics balancejats que permetin crèixer sanes i fortes les nostres plantes sense necessitat d'aportar fertilitzants minerals basats en NPK. Us mostrem quins són els components bases més usats.

 • Torba: L'acumulació i fossilització dels residus vegetals en terres humides genera la creació de la torba. Depenent de l'edat d'aquesta i el contingut de carboni es classifica en un tipus o altre:
 1. La torba rossa. Es tracta d'una torba de descomposició recent i fibrosa. És capaç de retindre 700 vegades el seu volum d'aigua. Difícilment rehidratable si s'asseca per complet. La quantitat d'elements nutritius és molt baixa, encara que és capaç d'absorvir els que aportem amb els fertilitzants.
 2. La torba bruna. Torba de descomposició intermitja. El seu poder de retindre nutrients és inferior al de la torba rossa. Poder de retenció d'aigua inferior al de la torba rossa.
 3. La torba negra. És la torba en descomposició més antiga i constitueix una etapa intermitja del carbó. És pastosa i no conté fibres. Es troba a les torberes ombrotrófiques.
 • Fibra de coco: La fibra de coco ha estat una revolució en els sistemes de cultiu, tant professionals com a nivell domèstic, el motiu d'aquesta demanada es deu a les exel·lents propietats físico-químiques que té aquest substrat. La fibra de coco es fa servir en els cultius hidropònics i per varietats de marihuana sativa que necessiten una oxigenació extra en el medi de cultiu per aconseguir un bon resultat, com la marihuana Jack el Frutero. La seva producció s'extrau de la part externa de la fruita de coco per mitjà de processos de trituració i cribat. És un medi ideal, capaç de retindre un gran volum d'aigua pel seu pes, a més de mantindre un nivell d'oxigenació quasi perfecte al voltant de les arrels. La proliferació de microorganisme i bacteries és un treball fàcil fent servir aquest tipus de substrat.
 • Compost: Aquesta tècnica reprodueix la descomposició natural de la materia orgànica de la natura de forma accelerada, aprofitant així tots els microorganismes i bacteries produides en aquesta descomposició. Depenent de la procendencia de la materia orgànica, es podrá denominar compost, si deriva de matèria orgànica d'origen vegetal. També podem aconseguir humus si aquesta descomposició deriva de matèria orgànica d'origen animal (fems de llombriu, ratpenat, ovella...)

Aquest és un procés biològic ple de vida que es realitza en unes condiciones de fermentació aeròbica. Necessita un mínim d'humitat que asseguri una transformació de les restes orgàniques en un aliment altament assimilable pel nostre substrat orgànic. La població microbiana intervé en tots els processos biològics de la fermentació de la matèria orgància i es la respontable de la major part de l'activitat del compostatge.

Fertilitzants orgànics sòlids per cultiu de marihuana

L'aventatge d'aquest sistemes es que permet aprofitar tota la matèria orgànica que produeix un mateix i la que es genera al teu voltant en la propia vivenda. És un bon mètode per aconseguir un estalvi en aquests cultius sense necessitat de tenir que aportar continuament fertilitzants minerals que acaben sobrefertilitzant i creant carències a les plantes de marihuana i en els sòls fent que es tornir àrids.

Els fertilitzants minerals haurien de ser, en tot cas, més un suplement en el reciclatge de nutrients orgànics i no una alternativa d'aquests. Existeixen un gran nombre de nutrients orgànics i matèria orgànica que es poden fer servir i, sense cap despesa. Tenim que tenir en compte que els adobs orgànics comercials, generalment, provenen de les desfetes dels processos agrícoles i de la producció alimentaria a nivell industrial.

Hi ha un gran nombre de fonts valioses de nutrients i de matèria orgànica que es poden fer servir, aquests adobs orgànics s'han de fer servir amb especial atenció. Es poden fer servir més com un complement quan es necessiti tractar alguna carència o correcció nutricional. Aquests són els adobs orgànics comercials més usats en agricultrua orgànica. Abans de fer-los servir, sobretot, s'hauria de conèixer la seva procedència i estar segurs de que estiguin lliures de patògens, virus i fongs.

 • Farina de sang
 • Farina d'ós
 • Guano de ratpenat
 • Guano d'au marina
 • Humus de llombriu
 • Compost casolà
 • Fems d'ovella, cavall...
 • Farina de neem

Philosopher Seeds
Farina de sang i farina d'ós

Fertilitzants biològics líquids per cultiu de marihuana

La planta de cannabis pot absorvir l'aliment fins a 20 vegades més ràpid a través de les fulles, via folial. Això vol dir que, aquest tipus de fertilitzant és molt eficaç per tractar carències de forma ràpida mentre es corregeix el substrat pausadament i de forma ecològica, aprofitant tota la matèria orgànica que hi ha al voltant. Per a que el creixement de les plantes de marihuana sigui ràpid i exhuberant, s'apliquen aquests fertilitzants líquids durant l'etapa de creixement reforçant tota la planta i preparant-la per l'etapa de floració.

L'adob líquid pot ser produit per un mateix amb diferents tècniques. Per una banda es poden realitzar infusions vegetals escalfant i extrayent els nutrients que aquest contenen. Per altre banda, es por fer servir un adop orgànic sòlid barrejat amb aigua i, quan hagi fermentat la barreja. Aquest brou és molt actiu en microorganismes i pot ser molt efectiu com fertitlitzant de via folial i per a ser aplicat en el terra directament millorant així l'esmena orgànica del substrat.

Minerals permesos a l'agricultura ecològica

Quan parlem de fertilitzants minerals a l'agricultura ecològica, ens estem referint als que estan basats en roca natural mòlta. Aquest tipus de fertilitzant només s'ha de fer servir com a suplement dels adobs orgànics i per tractar un procés concret de la planta. Els nutrients d'aquests fertilitzants és de fàcil absorció poden dificultar ràpidament el desenvolupament dels microorganismes en el medi generant desequilibris en la nutrició. En molts casos, els fertilitzants minerals, plantejen un debat sobre la seva denominacio i si realment s'haurien de denominar ECO, cuant el transport i la recol·lecció d'aquests genera despeses energètiques molt elevades i poden destruir l'hàbitat natural d'on són extrets.

Bacteries i microorganismes per al cultiu de marihuana

Les noves tendències dins els cultius ecològics i orgànics també estan basades en l'aport de microorganismes i bacteries millorant així els processos de descomposició i el control d'enfermetats. Els microorganismes i les bacteries necessiten matèria orgànica o alguna font de sucre o midó on puguin fermentar.

Philosopher Seeds
Mycotrex

Aquests tipus de compostos deuen ser tractats amb especial atenció, sobretot respectant les dates d'envasat per una major efectivitat dels microorganismes. Els microbis afegeixen nutrients a la terra mitjançant la mineralització, uns aporten nitrógen fixant-lo de l'atmosfera com el Rhizobium i Azotobacter. Altres, com la Mycorrhizas, ajuden a suplir les necessitats de fósfor a les plantes. Les varietats satives com la marihuana K13-Haze que necessiten un aport de fósfor extra per acabar correctament la floració es beneficien de l'aport d'aquest fongs Mycorrhizas aconseguint millor fruïts i aprofitant tot el nutrient disponible al substrat.

Philosopher Seeds
Easy Haze / K-13 Haze cultivada amb barreja de terra biològica

Si després de llegir aquest post us queden dubtes sobre com cultivar alguna de les nostres varietats, deixa'ns un comentari, serà un plaer per nosaltres donar aquests consells. Salutacions de l'equip de Philosopher Seeds!

17-08-2015 Manual de cultiu

Comentaris a “Preparar un bon substrat orgànic per marihuana” (0)

Vols donar la teva opinió sobre preparar-substrat-organic-marihuana o tens algun dubte?

Per poder publicar els teus comentaris cal estar identificat com a usuari. Identifica't o dóna't d'alta com a usuari.

Sobre aquest blog cannàbic

Aquest és el blog del banc de llavors Philosopher Seeds. Està dirigit a majors de 18 anys.

Trobaràs informació sobre autocultivo de cànnabis, consells, trucs i notícies del sector de la marihuana.

Per a comprar llavors Philosopher Seeds i dels millors bancs europeus, pots consultar el nostre catàleg.


(+34) 972 099 409
(+34) 972 099 409
keyboard_arrow_up