Web per a majors de 18 anys

Llavors de marihuana

Bases per a cultivar marihuana en interior

Sovint pensem que el cultiu en interior de marihuana és quelcom complicat i difícil, només a l’abast d’alguns entesos. Res més lluny de la realitat, per a cultivar les nostres varietats de cànnabis preferides en interior només ens cal tenir clars uns senzills conceptes i ésser constants.

En aquest post volem explicar-vos de manera fàcil i senzilla com preparar un cultiu de cànnabis en interior, pel que haurem de centrar-nos en els tres aspectes fonamentals: ventilació, il.luminació i nutrició/substrat. Si tenim aquests tres elements sota control i escollim correctament les varietats que anem a cultivar, el cultiu en interior serà quelcom senzill i gairebé mecànic, encara que si no tenim cura d’algun d’ells, el rendiment i la qualitat de les nostres plantes disminuirà considerablement.

Durant tot el post utilitzarem l’exemple d’un armari de cultiu de 1,20 x 1,20 metres de superfície i 2 metres d’alçada. Al mercat trobarem infinitat de models d’armaris de cultiu, pel que no ens serà difícil aconseguir un armari amb les mesures adequades per al nostre espai. Gràcies a ells podem controlar millor la temperatura i la humitat, i així mantindrem les nostres plantes allunyades de fonts de llum externes, ja que el cànnabis necessita períodes de foscor total ininterrompuda per poder florir correctament.

Philosopher Seeds

Armari de cultiu per a marihuana

Resum per a un cultiu d’interior de marihuana

Factors principals a tenir en compte abans de muntar un cultiu d’interior:

Il.luminació

Gràcies a ella les vostres plantes podran créixer i florir adequadament. Els equips d’il.luminació solen constar de balastre, reflector i bombeta. Normalment, s’utilitzen menys vats i llum blanca per al creixement, mentre que durant la floració s’utilitzen bombetes de major potència i de color ataronjat.

Els balastres (reactància) són necessaris per a que l’encesa i el funcionament de les bombetes siguin correctes i poden ser electromagnètics o digitals. Els equips LED, CFL i fluorescents solen portar el balastre incorporat en el mateix sistema, mentre que les bombetes HPS i HM el porten a part.

Pel que fa als reflectors, també trobem una àmplia gama al mercat, des dels més senzills fins a reflectors refrigerats per aire (Cool Tube). La seva funció és la de reflexar la llum sobre les plantes, de manera que el seu disseny i material de fabricació tenen una relació directa amb la quantitat i dispersió de la lum reflexada.

Depenent de la temperatura i la humitat de la sala (també dels vats de la bombeta), els llums s’acostumen a col.locar a 40-60 cm. de la part superior de la planta. El millor és medir la temperatura a aquesta alçada, i aleshores pujar o baixar el focus en funció de la temperatura que necessitem.

 • Creixement: 18 hores de llum / 6 hores de foscor diaries, llum blanca/blava. Sistemes més usats: HM, CFL, LED, Fluorescents.
 • Floració: 12 hores de llum / 12 hores de foscor diaries, llum taronja/vermella. Sistemes més usats: HPS, HPS+HM, LED.
 • Plantes automàtiques: 20 hores de llum / 4 hores de foscor diaries. Llum blanca mentre creixi, llum taronja en començar la floració i fins la collita.
 • Mirar de tenir les llums apagades durant les hores més caloroses del dia. Utilitzar reflectors refrigerats per aire (connectats a l’extractor) en cas que necessitem fer baixar la temperatura de la sala o de l’armari.
Philosopher Seeds

Germinació Easy Haze / K-13 Haze sota fluorescents

Philosopher Seeds

Creixement de marihuana amb bombeta HM

Philosopher Seeds

Naranchup en floració amb un focus 600w HPS

Ventilació

Un altre aspecte clau en el cultiu interior és una correcta renovació de l’aire de la sala, així com un filtrat d’olors eficaç que deixi l’aire que surt de l’espai de cultiu lliure d’olors.

Podeu consultar aquest pràctic post sobre com ventilar un cultiu de marihuana per a obtenir més informació.

 • Extractor d’aire: Redueix calor i humitat, ajuda a renovar l’aire, se li pot acoplar un filtre de carboni o un ozonitzador tubular per tal d’eliminar l’olor de les plantes.
 • Intractor d’aire: Sempre ha de ser de menys capacitat (m3/h) que l’extractor. Introdueix aire fresc a la sala/armari, renovant l’aire. En determinats casos, es pot prescindir d’ell i utilitzar la intracció passiva (conforme l’extractor evacuï aire de la sala, anirà entrant aire fresc de l’exterior per la reixeta d’intracció sense necessitat de cap tipus d’aparell).
 • Ventilador interior: Remou l’aire de l’espai de cultiu i evita la formació de bosses de calor i d’aire estancat.
 • Solem tenir tot l’equip en marxa mentre els llums estan encesos, i a intervals fixats pel cultivador amb un temporitzador durant el període nocturn.
Philosopher Seeds

SuperJuani de Philosopher Seeds començant la floració

Nutrició

Un altre aspecte fonamental és com alimentarem les nostres plantes. Principalment, hem d’escollir entre un cultiu orgànic o hidropònic. Cada tècnica té els seus fertilitzants i substrats específics que trobarem a qualsevol Grow Shop.

Cultiu orgànic:

 • Terra per a cultiu de cannabis amb pH lleugerament àcid.
 • Fertilitzants sòlids o líquids.
 • pH de l’aigua de reg: 6-6,8
 • Temperatura de l’aigua de reg: 20ºC
 • EC de l’aigua de reg: 1-1,6

Philosopher Seeds us explica en quest post com preparar la barreja de terra per a cànnabis.

Cultiu hidropònic:

 • Substrat hidropònic (coco, arlita, mapito, roca volcànica, etc.) amb pH lleugerament àcid.
 • Fertilitzants líquids
 • pH de l’aigua de reg: 5,5-6,2
 • Temperatura de l’aigua de reg: 20ºC
 • EC de l’aigua de reg: 1,2-1,8

Materials necessaris per a un cultiu interior de marihuana

Per iniciar-nos en el cultiu de marihuana en interior, aquests seran els materials que no podran faltar:

 • Armari de cultiu
 • Equip d’il.luminació (balastre, reflector i bombeta)
 • Equip de ventilació (extractor, infractor, ventilador i filtre de carboni per eliminar olors)
 • Termo-higròmetre
 • Temporizador per programar el fotoperíode (hores de llum/foscor) i la ventilació
 • Fertilitzants orgànics o hidropònics amb el seu corresponent substrat
 • Testos
 • Llavors

Il.luminació i cannabis

Normalment, el primer que ha de decidir el cultivador és quin equip d’il.luminació utilitzarà en funció de l’espai de què disposa. Llevat que aquest espai sigui realment petit (cas en el qual s’utilitzarien bombetes tipus CFL o equips LED) la majoria de cultivadors opten per les bombetes que millor relació consum/lúmens ofereixen, ja siguin HM (halogenurs metàl.lics) o HPS (sodi a alta pressió).

La potència i espectre de les bombetes utilitzades vénen també determinades segons volem que la planta creixi o floreixi. Durant el creixement, les plantes de cànnabis no tenen una gran demanda d’intensitat lumínica, però sí d’hores de llum diaries. Així doncs, necessitarem il.luminar-les amb un mínim de 18 hores de llum al dia per tal d’assegurar-nos un creixement constant i sense pausa. En aquesta fase, les lluminàries -sempre d’espectre blanc/blau- més utilitzades són CFL, LED, fluorescents clàssics o llums HM.

Philosopher Seeds

Podem les branques inferiors de les plantes per aprofitar millor la llum

Durant la floració, i per aconseguir bons resultats pel que fa al rendiment, la planta necessita un espectre més aviat vermellós i molta més intensitat lumínica, per la qual cosa els llums més utilitzats enaquesta fase son els de vapor de sodi a alta pressió (HPS), encesos durant 12 hores al dia i apagats les altres 12 hores ininterrompudament.

Com veiem, quan cultivem marihuana en interior som nosaltres qui decidim si les plantes creixen (18 hores de llum i 6 de foscor al dia) o floreixen (12 hores de llum i 12 de foscor al dia), una cosa molt còmode a l’hora de planificar els nostres cultius. Lògicament, això no és del tot així pel que fa a les varietats automàtiques com White Yoda o Cheesy Auto, que haurem de cultivar amb 20 hores de llum i 4 de foscor al dia durant tota la seva vida.

Per tenir la temperatura el més estable possible, i tot i tenir un bon sistema de ventilació, es recomana encendre les làmpades durant la nit, que és sempre el període del dia menys calorós. Si és necessari, podem utilitzar reflectors refrigerats per aire, que permeten reduir la temperatura de l’armari 4-6ºC.

Pel nostre armari de 1,2 x 1,2 metres -i buscant sempre el màxim rendiment- normalment utilitzaríem una bombeta de 400w HM pel creixement (18/6) i una de 600w HPS per la floració (12/12).

Ventilar un cultiu de marihuana

Amb la ventilació controlarem l’excés d’humitat produit per la terra i les plantes i alhora l’excessiva calor provocada pels focus de llum..

D’aquesta manera, i tenint en compte que les nostres plantes necessiten respirar i tenir una aportació constant de CO2 i O2 a l’ambient, renovar l’aire del nostre espai de cultiu es fa imprescindible, més encara si podem utilitzar l’equip d’extracció d’aire per eliminar la intensa olor de les plantes en floració.

Utilitzar un senzill extractor d’aire i un intractor de menor caudal que el primer sol ser suficient per aconseguir un ambient propici per a les nostres plantes, amb temperatures i nivells d’humitat adequats i suficient renovació d’aire. Utilitzar un ventilador que remogui l’aire dins de l’espai de cultiu és també recomenable, així evitem que es formin bosses de calor o aire enrarit. Per eliminar les olors del cultiu, simplement connectem un filtre de carbó -o un ozonitzador tubular- a l’extractor d’aire, de manera que aquest es filtra abans de ser expulsat de l’armari/sala.

Normalment, les plantes es desenvolupen millor amb temperatures properes a 20ºC amb la lum apagada i uns 26-28 ºC amb la llum encesa. L’humitat relativa hauria de ser de 60-70% en la fase de creixement i del voltant de 50% durant la floració. La majoria de cultivadors utilitzen termo-higròmetres amb lectura de mínima/màxima per monotoritzar aquests valors i temporitzadors per apagar o encendre la ventilació en funció d’aquestes lectures, tot i que també podem fer servir unitats de control de clima que encenen i apaguen automàticament l’equip segons els paràmetres que haguem introduit.

Com us podeu imaginar, la potència del nostre equip de ventilació haurà de ser conforme al volum de la sala de cultiu i al tipus i potència de l’equip d’il.luminació, ja que part de la seva funció és eliminar l’excés de calor emès per les bombetes i no només ésser capaç de renovar l’aire de l’espai de cultiu en pocs minuts.

Pel nostre exemple, un armari de 1,20 x 1,20 metres amb bombeta HM de 400W durant el creixement i HPS de 600W durant la floració, en farem prou amb un extractor tubular (tipus RVK o PK) de 125 mm. de diàmetre, un intractor en línia de 100mm. i un ventilador de pinça de 15cm. de diàmetre.

Nutrició i substrats per a plantes de marihuana.

Tenim l’equip d’il.luminació que millor s’adapta al nostre espai de cultiu, i ja hem triat la ventilació adequada. Ara ens falta decidir quin tipus de cultiu volem realitzar. Tot i que existeixen infinitat de tècniques i sistemes, començarem pel més bàsic, el cultiu orgànic, ja que aquest tipus de cultiu permet més errors per part del cultivador novell i també perquè, en la nostra opinió, és el que ofereix millor qualitat.

Per realitzar un cultiu orgànic tenim varies opcions: comprar terra lleugerament abonada -tipus Light Mix- a la que hauríem d’afegir nutrients líquids o sòlids al cap de poques setmanes (2-3) o adquirir terra abonada -tipus All Mix- per uns pocs mesos (2-3), a la que haurem d’afegir pocs nutrients durant el cultiu, potser algun estimulador o potenciador.

Recordeu que heu de regar quan la terra encara està lleugerament humida, però no mollada, i utilitzar els fertilitzants adients segons l’estadi en què es trobi la planta, creixement o floració. Us recomanem llegir el post següent per saber com regar marihuana en terra.

Philosopher Seeds

Les plantes ben fertilitzades creixen sanes i fortes

Si hem d’utilitzar nutrients extres a part dels que ja porta la terra, podem optar per adobs sòlids, que solen barrejar-se amb el substrat quan el preparem per emplenar els testos i funcionen estupendament en cultius de guerrilla i amb plantes automàtiques, o fertilitzants líquids, que haurem d’utilitzar en quantitats moderades en cada reg, perfectes per a varietats amb una floració moderadament llarga com poden ser Jack el Frutero o SuperJuani. Sigui com sigui, la temperatura de l’aigua de reg hauria de rondar els 20ºC, amb un pH de 6,5. Si utilitzem fertilitzants líquids i tenim un medidor, hem d’ajustar la Ec a 1-1,2 durant el creixement i a 1,4-1,6 durant la floració.

El cultiu de marihuana

Quan tenim això clar i hem muntat l’armari amb els equips de ventilació i il.luminació, ja podem omplir els testos amb bona terra, regar moderadament i sembrar les nostres llavors de marihuana. Amb un fotoperíode de 18 hores de llum i 6 de foscor al dia, deixarem créixer les nostres plantes durant 2-4 setmanes, depenent de la varietat: 2-3 setmanes per a les més Satives; 3-4 setmanes per a les més Indiques com Black Bomb o Tropimango.

Philosopher Seeds

Podem cultivar excel.lents cabdells a casa nostra

Quan arribin a una alçada adequada, cambiarem el fotoperíode a 12/12, moment on les plantes començaran la seva floració. En aquest moment, i si disposem de suficient espai, podem trasplantar-les a un test una mica més gran, i recomanem canviar l’adob de creixement pel de floració.

Un parell de setmanes abans de la collita, deixarem d’abonar les plantes i les regarem només amb aigua fins al final.

Philosopher Seeds

Cultiu de marihuana en armari

Esperem que amb aquests consells us atreviu a cultivar en interior. L’esforç haurà valgut la pena quan proveu l’immillorable sabor de les vostres pròpies flors.

No hi ha res com cultivar a casa.

Bon cultiu!

Els articles publicats per Philosopher Seeds estan reservats a clients adults. A França, la majoria d'edat s'estableix als 18 anys. Consulteu i compliu la legislació del vostre país. Philosopher Seeds és una empresa espanyola que es regeix per la legislació espanyola i no pot, en cap cas, ser considerada responsable del mal ús o incompliment de les lleis i normatives pròpies de cada país en relació amb els articles publicats en el seu Blog. Us recordem que el cultiu de llavors de cànnabis en territori francès està estrictament prohibit per llei. Recomanem als nostres clients no violar la llei de cap manera i no ens fem responsables del seu ús.Preguntes i comentaris sobre Bases per a cultivar marihuana en interior

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

 • Dinafem
 • Barney's Farm
 • Dutch Passion
 • Sensi Seeds
 • Sweet Seeds